دانشنامه ی حدیثی
دانشنامه ی موضوعی احادیث
جمعه 17 / 3برچسب:, :: 18:52 :: نويسنده : راحله

 

پیامبر اکرم :"من بر والدیه طوبی له زادالله فی عمره"

خوشا به حال هر که به پدر ومادرش نیکی کند ،خداوند بر عمرش افزوده است .                

  خیر وبرکت از نگاه قرآن وحدیث،ص364

 

جمعه 17 / 3برچسب:, :: 18:51 :: نويسنده : راحله

 

امام کاظم (ع):"عونک للضعیف من افضل الصدقه "

کمک تو به ضعیف وناتوان از بهترین صدقات است .               بحار ،78/326

 

جمعه 17 / 3برچسب:, :: 18:49 :: نويسنده : راحله

 

امام صادق(ع):"المومن اعظم حرمه من الکعبه." 

حرمت مومن از حرمت کعبه بالاتر است .                             خصال،ص27

 

دو شنبه 6 / 3برچسب:, :: 11:3 :: نويسنده : بهمن پرتو

 

خداوند فرمود:ای احمد!اگردوست داری شیرینی ایمان رادریابی ،گرسنگی رابه خودبچشان وزبانت رابه سکوت ودوری ازسخنان بیهوده وادارو…هرگاه چنین کنی امیداست که ازخطرات سالم بمانی واگر چنین نکنی قطعاً درزمره نابود شدگانی.

                                                                                                   سرالاسرارج1

دو شنبه 6 / 3برچسب:, :: 11:2 :: نويسنده : بهمن پرتو

 

یااحمدآیامیدانی چه وقت بنده عابد می باشد شود؟معروض داشت نمی دانم فرمودزمانیکه هفت خصلت دراوجمع شود وآن خصلتهای هفتگانه عبارتست از

1-      ورع وپرهیزکاری که اوراازحرامها نگاه دارد.

2-       خاموشی که اوراسخنان بیهوده گفتن بازدارد.

3-      خوفی ازمن که هرروزبرگریه اش بیفزاید.

4-      حیائی که اورادرپنهانی ازمن خجل وشرمنده اش نماید.

5-      باندازه ی سد جوع ازدنیا بخورد.

6-      دشمن بدارد دنیا راچون من دنیا رادشمن میدارم.

7-      دوست بدارد اخیارراچون من ایشان رادوست میدارم.

                                        «ارشادالقلوب»


دو شنبه 6 / 3برچسب:, :: 11:1 :: نويسنده : بهمن پرتو

 

یا احمد اگر نماز بخواند بنده ای با ندازه ی نمازهای اهل آسمان وزمین وروزه بگیرد باندازه ی ایشان وپرهیز کند ازطعام مانند ملائکه ها ولباسش باندازه ی لباس برهنگان باشدومن ببینم درقلبش ذره ای ازدوستی دنیا ویاشهرت بین مردم ویاحب ریاست ویازینت آلات درآنرا،هرآئینه اوراداخل بهشت نخواهم نمودومحبت خودراازاودورخواهم کرد.

«ارشادالقلوب»
دو شنبه 6 / 3برچسب:, :: 11:0 :: نويسنده : بهمن پرتو

 

بدان که همانا توازچشم خداوند بزرگ پنهان نیستی پس بنگر که چگونه ای .

إعلَمْ أنّک لن تَخلو ِمن عین الله فانظرکیفَ تکون .

                  امام جواد علیه السلام ،تحف العقول ص455
دو شنبه 6 / 3برچسب:, :: 10:59 :: نويسنده : بهمن پرتو

 

هیچ چیزی نیست که چشم توآنرابیندمگرآنکه موعظه ای درآن نهفته هست .

  ماِمن شیٍ تراه عیناک إلا وفیه موعظةً  .

                امام موسی کاظم علیه السلام ،بحارج78،ص319
دو شنبه 6 / 3برچسب:, :: 10:58 :: نويسنده : بهمن پرتو

 

ازخداونددرپنهانی هاحیا کنیدهمانطوریکه درآشکاراازمردم حیامیکنید.

إستحیوا من الله فی سرائرکم کما تستحیون فی الناس فی علانِیَتِکم.

                 امام موسی کاظم علیه السلام، تحف العقول ص394
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد
پيوندها


ورود اعضا:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 3
بازدید دیروز : 3
بازدید هفته : 20
بازدید ماه : 95
بازدید کل : 19991
تعداد مطالب : 24
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

موبایلتو شارژ کن